Välkommen hit!

Här bygger vi ett community av medborgare, företag, föreningar, forskare, frifräsare och filosofer där vi möts för att tillsammans hitta lösningar för olika samhällsfrågor. Vi kanske startar en förening, skriver en bok, hittar på nya företagsidéer eller går ihop om en gemensam elbilspool.

Vi får se helt enkelt, det kan bli vad vi vill! 

Följ oss på Instagram

BAKGRUND

Det var en gång för länge sedan några kommuntjänstepersoner från Umeå som åkte på tjänsteresa till Kamakura i Japan.


Kamakura som ligger ca 45 minuter utanför Tokyo hade byggts upp på senare tid av personer som sökte en annan livsstil än den Tokyo hade att erbjuda och med dem kom också ett flertal entreprenörer som gjort området till ett litet Silicon Valley.


De startade på eget bevåg en förening som ordnar något de kallar Kamacon. Det är en slags medborgardialog där man möts över sektorsgränser; forskare, medborgare, entreprenörer, studenter, pensionärer - alla med intresse för den egna orten är välkomna att delta.


En torsdag varje månad träffas man och inför träffarna har man fått skicka in förslag på verksamheter, platser, funktioner och idéer i största allmänhet som man tycker skulle göra Kamakura ännu bättre. Sedan väljer alla deltagare vilken idé de vill brainstorma kring och man delar in sig i grupper.

 Under en timme kastar man ur sig vilka idéer man får runt det aktuella exemplet: hinder, lösningar, personer att kontakta, finansieringsvägar osv. Sedan träffas man och summerar vad man kommit fram till med målet att hitta en idé som en utvald projektgrupp arbetar vidare med.

Sedan är det fest!


Det här tyckte kommuntjänstepersonerna från Umeå var ett lysande exempel på samverkan och såg framför sig något liknande i deras stad.


Vintern 2020 öppnade sig en möjlightet genom

Umeås Innovationsplattform Social Progress Innovation Sweden -ett projekt finansierat av Vinnova och skedde i samarbete mellan Umeå kommun och forskningsinstitutet RISE.


Man anställde Ida Hillebjörk, lokal kreatör och entreprenör, i nio månader för att ta fram konceptet, arrangera det en första gång och sätta bollen i rullning. Ambitionen var att hitta formerna för något som sedan kunde ges över till medborgarna och leva vidare utanför kommunens organisation, men där kommunen är en fortsatt samarbets- och dialogpartner och kan vara en möjliggörare genom att gå in med viss finansiering.

UMECOM DIGITAL FESTIVAL

11-12 september 2021


Helgen 11-12 september arrangerar vi en digital festival med fokus på hur vi som medborgare kan bidra till målet att bli en klimatneutral stad senast 2030.

COMMUNITYREGLER


1. Var snäll

Här möts vi för att hjälpas åt att komma på lösningar på svåra saker. Att kasta paj på varandra eller ha en oschysst attityd är inte kul, det ska vi inte hålla på med.


2. Var konstruktiv

Det är lätt att fastna i att prata om vad som inte går. Vi ska förstås kunna prata om olika problem, men låt oss försöka ha fokus på att lösa dem!


3. Det är ok att ha fel, eller inte veta

För att vi ska våga kasta ur oss idéer, tankar och förslag så behöver vi inte veta hur det ska genomföras, vem som ska göra det, hur det ska finansieras eller ens om vi tycker det är ett bra förslag. Vi hjälps åt att ta reda på det!


4. Släpp tanken fri, bejaka din kreativitet och storhetsvansinne!

Kan man föreslå att vi borde ha skattesubventionerad hemkörning av matkassar? Vem besämmer det? Vem vet? Låt oss bygga ett community där det finns utrymme för galna idéer. Vi behöver ju inte genomföra dem, bara för att vi råkar komma på dem.

VAD ÄR GREJEN MED BLÄCKFISKEN?

När vi började skissa på ett festivalkoncept samlade vi bilder i ett moodboard. En av bilderna kom från Burning Man festivalen i Nevada, USA och föreställde en skulptur av metallskrot i form av en eldsprutande bläckfisk. Vi tyckte den var supercool och rolig, SÅ ville vi att festivalen skulle kännas!


Den har följt med och blivit lite av en symbol för tanken med Umecom, så när vi skulle ta fram en logo blev det liksom naturligt att rita en eldsputande bläckfisk. Det kändes kanske något omotiverat, men när vi började läsa på om vad bläckfiskar symboliserar blev det plötsligt inte fullt så långsökt. 


Bläckfiskars förmågor att ändra färg, spruta ut bläck och offra en arm gör dem 

till symboler för resiliens och kreativitet. Armarna kan också kallas för trevare, vilket även är ett annat ord för försiktig försök till kontakt, eller att famla sig fram utan att veta riktigt hur det ska gå.


Hela idén med en medborgarverkstad bygger på att det är just det vi måste göra. Det finns ingen upptrampad väg att vandra, vi måste treva oss fram. Använda vår kreativitet för att hitta nya vägar, ta kontakt med personer som vi inte känner för att skapa dialog, lära av varandra, påverka och driva på. 


För att jobba på det viset, krävs engagemang. Vi behöver hitta vår egen roll där vi känner att det är frågor som vi brinner för. Engagemang är en nyckel för att lyckas med förändring och den 

En symbol för resiliens, kreativitet och engagemang.

kommer inifrån. Hur ofta har någon lyckats t ex börja springa och hålla i den vanan, av att någon sagt åt en att börja springa? Inte jätteofta.


Hittar en däremot sin egen motivation, är sannlolikheten desto större. Så är det nog även när det kommer till beteendeförändringar kopplade till en mer klimatsmart livsstil. Vi måste ge varje person möjligheten att hitta sin ingång till omställningen.


Så, typ det är grejen med den eldsprutande bläckfisken.