LOKAL VÄRLDSFÖRBÄTTRAR-FESTIVAL


I två år har vi arrangerat något vi kallar en lokal världsförbättrarfestival. 2021 var temat Klimat och då gjorde vi den digital för vi kunde ju inte samlas i stora grupper. 2022 var temat Framtidens Umeå och då höll vi till i Broparken.