LIVE SESSION


Vi vill se fler idéer förverkligas som gör Umeå bättre och roligare !

Har du en idé som till exempel gör vår stad grönare, mer jämställd, inkluderande, cirkulär eller kreativ? Skicka in den till hej@umecom.se och kom och berätta om den på ett av våra event!


Under sju tillfällen under 2022 arrangerade vi en idéverkstad där 3-5 idéer valdes ut som fick förbereda en ca 5 minuter lång presentation vardera som avslutades med en specifik frågeställning, som man ville bolla med eventets deltagare. Det kunde vara en affärsidé, eller t ex en kampanj, ett initiativ, ett projekt eller ett upprop.  I publiken hoppades vi få se en blandning av medborgare, kommuntjänstemän, politiker, näringslivs- och civilsamhällesaktörer.


Varje kväll inleddess med en cirka 20 minuter lång föreläsning innan det var dags för idéverkstad. När alla idéer var presenterade valde publikdeltagarna själva vilken idé som hen ville supporta under en tjugo minuter lång brainstorming. Här kastade vi ur oss förslag - och här var det inte läge att resonera eller argumentera utan vi försökte bräcka varandra i hur stort, vitt och brett vi kunde tänka! Det kunde handla om tips på kontakter, vägar till finansiering, hjälp att twista sin idé för att göra den ännu bättre. Allt för att hjälpa idébäraren vidare för att förverkliga sin idé och göra Umeå bättre och roligare! 

UMECOM LIVE SESSION 2022

23 februari, Digitalt

30 mars,  Folkets Hus

27 april, Folkets Hus

17 maj, Great Hub

27 augusti, Festival i Broparken

28 september, Klossen

26 oktober, A working lab

30 november, ej bestämt

14 december, Revolt Återbruksgalleria

Umecom medborgarverkstad

IDÉER SOM MEDVERKADE 2022

Medborgarverkstad

SKICKA IN DIN IDÉ!

Det här är Sara Kingdom som medverkade på vår idéverkstad under festivalen i Broparken. 

Har du också en idé som du går och funderar på? Vi vill hjälpa dig att göra verklighet av den! 

Skicka en kort beskrivning av din idé och lite om vad du skulle vilja ha hjälp med så kan du också vara med på en av våra idéverkstäder där vi gör Umeå bättre och roligare!

Adressen är hej@umecom.se