LIVE SESSION


Vi vill se fler idéer förverkligas som gör Umeå bättre och roligare !

Har du en idé som till exempel gör vår stad grönare, mer jämställd, inkluderande, cirkulär eller kreativ? Skicka in den till hej@umecom.se och kom och berätta om den på ett av våra event!


Under sju tillfällen under 2022 arrangerar vi en idéverkstad där 3-5 idéer väljs ut som får förbereda en  ca 5 minuter lång presentation vardera som avslutas med en specifik frågeställning som man vill bolla med eventets deltagare. Det kan vara en affärsidé, men kan också vara något annat - t ex en kampanj, ett initiativ, ett projekt eller ett upprop.  I publiken hoppas vi få se en blandning av medborgare, kommuntjänstemän, politiker, näringslivs- och civilsamhällesaktörer.


Varje kväll inleds med en cirka 20 minuter lång föreläsning innan det är dags för idéverkstad. När alla idéer är presenterade väljer du den idé som du vill supporta under en tjugo minuter lång brainstorming. Här kastar vi ur oss förslag - och här är det inte läge att resonera eller argumentera utan vi försöker bräcka varandra i hur stort, vitt och brett vi kan tänka! Det kan handla om tips på kontakter, vägar till finansiering, hjälp att twista sin idé för att göra den ännu bättre. Allt för att hjälpa idébäraren vidare för att förverkliga sin idé och göra Umeå bättre och roligare! 

UMECOM LIVE SESSION 2022

23 februari, Digitalt

30 mars,  Folkets Hus

27 april, Folkets Hus

17 maj, Great Hub

27 augusti, Festival i Broparken

28 september, Klossen

26 oktober, A working lab

30 november, ej bestämt

14 december, Revolt Återbruksgalleria

UMECOM MEDBORGARVERKSTAD

IDÉER SOM MEDVERKAT 2022

MEDBORGARVERKSTAD

SKICKA IN DIN IDÉ!

TILLSAMMANS GÖR VI UMEÅ BÄTTRE OCH ROLIGARE

Det här är Sara Kingdom som medverkade på vår idéverkstad under festivalen i Broparken. 

Har du också en idé som du går och funderar på? Vi vill hjälpa dig att göra verklighet av den! 

Skicka en kort beskrivning av din idé och lite om vad du skulle vilja ha hjälp med så kan du också vara med på en av våra idéverkstäder där vi gör Umeå bättre och roligare!

Adressen är hej@umecom.se