LIVE SESSION


Vi vill se fler idéer förverkligas som gör Umeå bättre och roligare !

Har du en idé som till exempel gör vår stad grönare, mer jämställd, inkluderande, cirkulär eller kreativ? Skicka in den till hej@umecom.se och få chansen att presentera den på ett av våra event!

Under sju tillfällen under 2022 arrangerar vi en idéverkstad där 3-5 idéer väljs ut som får förbereda en 3 minuter lång presentation vardera som avslutas med en specifik frågeställning som man vill bolla med eventets deltagare. Det kan vara en affärsidé, men kan också vara något annat - t ex en kampanj, ett initiativ eller ett upprop.  I publiken hoppas vi få se en blandning av medborgare, kommuntjänstemän, politiker, näringslivs- och civilsamhällesaktörer.

Varje kväll inleds med en cirka 20 minuter lång föreläsning innan det är dags för idéverkstad. När alla idéer är presenterade väljer du den idé som du vill vara med och brainstorma kring också kastar vi ur oss förslag - och här är det inte läge att resonera eller argumentera utan vi försöker bräcka varandra i hur stort, vitt och brett vi kan tänka! Sedan samlas vi i helgrupp igen och summerar vad vi kommit fram till.

NÄSTA TRÄFF

27 AUGUSTI

FESTIVAL I BROPARKEN

FRI ENTRÉ

KLOCKAN 10-21